Akran Zorbalığı Nedir

  • Akran Zorbalığı Nedir?

Akran zorbalığı özellikle ilkokul çağındaki çocukları olumsuz etkileyen bir durumdur. Dünyada her iki çocuktan birisi akran zorbalığına maruz kalıyor. Akran zorbalığı çocuklarda sosyal ve akademik başarısızlığa neden olur. Okullarda sınıfların kalabalık hale gelmesi ile birlikte yaşanan akran zorbalığı artmaya başladı. Öğrenciler arasındaki rekabetin ön plana çıkması akran zorbalığını tetiklemeye başladı. Bir ya da birkaç çocuk herhangi bir alanda güçsüz gördükleri çocuklar üzerinde psikolojik, duygusal ve fiziksel yönden baskı kurmasına akran zorbalığı denir.

Çocukların aile ilişkileri akran zorbalığında belirleyici unsurlardan birisidir. Baskı uygulayan çocuklar şiddete meyilli hale gelip duygusal açıdan doyumsuzluk yaşarlar. Durumun erken fark edilip öğretmenin, ailenin ve çocukların bilinçlendirilmesi sorunun çözümü için büyük önem taşır. Akran zorbalığı 12 ile 18 yaş arası çocuklarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Çocukluk döneminde arkadaşları tarafından baskı gören çocuklar hayatları boyunca kendini yetersiz hisseder. Çocukların akran zorbalığı yaşamaması için gerekli önlem ve tedbirler okullarda alınması gerekir. Anne ve baba bu konuda duyarlı olup çocuklarının sorunları ile yakından ilgilenmelidir.

  • Akran Zorbalığına Karşı Ebeveynler Nasıl Davranmalı?

Anne ve babanın sergilediği tavır ve davranışlar çocukların akran zorbalığı yapmasını tetikler. Anne ve baba çocuklarına güven duygusu aşılamalı ve arkadaşlığın önemini iyi anlatmaları gerekir. Akran zorbalığına karşı ailelerin yapması gerekenler şunlardır:

  1. Çocuklar isteklerinin yerine gelmesi için saldırgan davranışlar sergilerler. Böyle durumlarda çocukların isteklerine boyun eğmeyin. Çocuklarınızla konuşarak olumsuz olan bu davranışlarını düzeltmeye çalışın.
  2. Anne ve babalar çocuklarına eleştirel, saldırgan ve aşağılayıcı bir şekilde konuşmaktan sakınmalıdır. Çocukların özgüven duygusunun gelişimine katkıda bulunmak adına onları dikkatlice dinlemeli ve yaşadıkları sorunlara konuşarak çözüm aramalısınız.
  3. Çocukların eğilimlerine anne ve babalar dikkat etmelidir. Çocukların izledikleri televizyon programlarına, okudukları kitaplara, oynadıkları bilgisayar oyunlarına ve arkadaş oldukları kimseleri takibe alın.. Bu konuda dikkatli ve seçici olmalısınız.
  4. Anne ve babalar çocukların okulu ile yakından ilgilenmelidir. Çocuk hakkında öğretmenle sık sık görüşmelidir. Çocuğun yaşayabileceği sorunlara karşı önlem almaları gerekir. 

396 total views, 16 views today