Çocuk ve Sembolik Oyun

  • Sembolik Oyun Nedir?

Çocuğun hayal gücünü kullanarak nesnelere yeni anlam ve görev yükleyerek kurduğu oyuna sembolik oyun denir. Çocuk gelişiminde çocuğun doğasında olan bir durumdur. Çocuklar her nesneyi bir oyuncak olarak görür. Plastik tabağı direksiyon olarak görür, yan yana konulan iki sandalyeyi arabaya, süpürge sapını ata benzeterek oyunlar oynar.

  • Sembolik Oyun Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Sembolik oyun çocuklarda 12- 24 aylar arasında kademeli olarak ortaya çıkar. 24. Aydan sonra kesin olarak görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe oyun senaryoları daha karmaşık yapıya bürünür. Sembolik oyunlar çocuğun bilişsel becerilerinin gelişmeye başladığını gösterir. Çocuğun bilişsel becerilerini besler ve destekler. Doğumdan sonra çocuklar etrafını gözlemler ve öğrenme sürecine dahil olur. Sembolik oyuna geçmeden önce çevresinde sık gördüğü objelerin görevlerini öğrenmeye başlar. Sembolik oyunla çocuk nesneleri farklı nesnelerin yerine koyar. Mış gibi davranmayı sembolik oyunla öğrenir. Eline aldığı patlıcanı kulağına götürüp telefonla konuşuyormuş gibi yapar. Boş bardağı eline alıp su içme taklidi yapar. Bu oyunla çocuğun dil becerisi gelişmeye başlar. Soyut kavramları anlama yetenekleri gelişmeye başlar. Sosyal ipuçlarını kolay okur ve anlamlandırırlar. Kendilerini denetleyebilirler. Başkalarının zihninde olup bitenleri tahmin edebilirler. Olaylara tarafsız bakabilme yetenekleri gelişir. Duygu ve düşünceleri okumayı öğrenirler.

  • Sembolik Oyunların Çocuğun Dünyasına Katkıları

Oyun çocuklar için eğlence aracı değil hayatın provasıdır. Çocuk için oyun çok iyi bir öğrenme aracıdır. Çocuklar yaparak yaşayarak öğrenirler. Mükemmel bir gözlemci olan çocuklar etrafında gördüğü duyguları rolleri, davranışları oyun aracılığı ile tekrar edip içselleştirir. Oyunlarda başka insanların kılığına girerler. Bir baba, bir anne ve bir öğretmen olurlar. Empati becerileri de böylece gelişmiş olur. Oyun oynarken yardımlaşan ve dayanışan çocukların sosyal becerileri gelişir. Hayatı başkalarının gözünden görmeyi ve yorumlamayı oyunla öğrenirler. Çocuklar oyunlarla sıra beklemeyi, başkalarının fikrini dinlemeyi, uzlaşmayı ve problem çözmeyi öğrenirler. Sembolik oyunlar çocuklara enerjilerini boşaltma imkanı sunar. Çocuklar oyunlarla toplumsal rolleri öğrenirler. Sorunlarla başa çıkma ve krizi yönetme becerilerini oyun aracılığı ile öğrenir. Çocuklar nerede nasıl davranması gerektiğini oyunlarla içselleştirir.

2 total views, 1 views today