Çocuklar Neden Anaokuluna Gönderilmeli?

Çocuk Neden Anaokuluna Gönderilmeli

Erken çocukluk döneminde alınan anaokulu eğitimi çocuğun hayatına olumlu yönde katkılar sunar. Uzun vadede çocukların gelişimlerine katkı sağlayan anaokulu eğitimi bireylerin psikolojik, sosyal, kültürel, akademik, psikomotor, dil, zihinsel gelişimlerini tamamlar. Erken çocukluk eğitiminin bireyin yaşantısına katkıları şunlardır:

  1. Çocuklar uzun vadede daha üretken ve yaratıcı bir kimliğe kavuşur. Kendi sorunlarını kendileri çözebilirler. Sorunlara ve krizlere anında müdahale edebilirler. Ayakları üstünde durabilirler. Kimseye muhtaç olmadan bağımsız hareket edebilme yetenekleri gelişir.
  2. Çocukların dil gelişimi hızlanır. Kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Kelime hazineleri artar. Duygu ve düşüncelerini zorlanmadan aktarabilirler.
  3. Çocuklar zihinsel yönden gelişir. Olaylar arasında bağlantı kurabilirler. Neden sonuç ilişkisi kurabilirler. Olayları nedenleri ile birlikte açıklayabilirler. Eleştiri yapma, değerlendirme ve problem çözme becerileri artar.
  4. Çocuklar sosyal yönden gelişir. Paylaşmayı yardımlaşmayı ve iş birliği içinde çalışmayı öğrenirler. Görev ve sorumluluk bilinci gelişir. Toplumsal kurallara daha kolay uyum sağlarlar. Çevresi ve kendisi ile barışık bireyler haline gelirler.
  5. Çocuklar duygusal açıdan gelişirler. Okul korkusunu bu dönemde yenerler. Okula ilişkin olumsuz duygulardan kurtulurlar. Mutlu huzurlu ve uyumlu bireyler haline gelirler. Yaptıkları işten zevk duyan kendini bilen ve tanıyan bireyler haline gelirler.
  6. Çocuklar okula hazır hale gelir. Çocukların hazır bulunuşçuluk seviyesi artar. Bu da çocukların eğitim kalitesini olumlu yönde etkiler.
  7. Anaokulu eğitimi çocukların sahip olduğu vasıfların ve yeteneklerin gelişmesine olumlu yönde katkı sağlar. Bireylerin üretken olmasını sağlar.
  8. Kadınların işgücü katılımlarını ve çalışma verimliliğini arttırır.
  9. Sağlıklı ve iyi beslenen çocukların ölüm oranı düşer.
  10. Çocukların psikomotor becerileri gelişir. Kalem tutma, makasla kes yapıştır işlemleri daha ustaca yapabilir. Çocukların küçük kasları gelişir.

313 total views, 2 views today