Çocuklarda Duygusal Zeka Eğitimi


  • Duygusal zeka nedir?

Duygusal zeka sözü son günlerde en sık sözü edilen kavramdır. Bu kadar sık söylenmesinin nedeni öneminin giderek artmasından kaynaklanıyor. Duygusal zeka kendimizi ve karşımızdaki insanların duygularını anlayabilmektir. Duygusal zekanın tanımı 1990 yılların başında Mayer tarafından yapılmıştır. Duyguları bilmek ve tanımaktır. Kendi duygularımızın farkında olmamızdır. Fark ettiğimiz duyguları yönetebilme sanatıdır. Karşımızdaki kişiyi anlayıp empati kurmaktır. Farkına vardığımız olaylara uygun duygusal tepkileri vermektir.  Duygusal zeka duygularımızı yönetmemizi sağlar. Ya duygular bizi yönetir, ya da biz duygularımızı yönetiriz. Duyguları tarafından yönetilen kişiler toplumsal hayatta dengesiz birey olarak yaşam sürerler. Olay ve durumlara aşırı tepkiler verir. Duygusal travmalarda intihar eğilimi gösterebilirler. Öfkelerini kontrol etmekte zorlanırlar. Duyguları yoğun ve derin yaşarlar. Duygularına hakim olamayan insanlarda madde kullanımı ve bağımlılığı yaygın görülür. İnsanın duygularına hakim olması ve duygularını yönetmesi önemli bir durumdur.

  • Duygusal Zekası Güçlü Olan Kişilerin Genel Özellikleri

Duygusal zekası güçlü olan kişiler kendi kararlarını kendileri verirler. Verdikleri karar sonrası pişmanlık yaşamazlar. Kendilerini rahat ifade edebilirler. Olay ve durumlara ani tepkiler vermezler. Soğukkanlı bir yapıları vardır. Sakinliği elden bırakmaz panik olmazlar. Çatışmalarda sorunlara olumlu çözüm önerileri geliştirirler. Tepki vermeden önce durup olayı düşünürler. Sağlıklı kararlar alır ve kısa sürede uygulamaya koyarlar. Sabırlı olup bir plan dahilinde hareket ederler. Problem çözme ve çözüm üretme becerileri gelişmiştir.

  • Çocuklarda Duygusal Zeka Geliştirme Yolları

Duygusal zekanın gelişiminin temelleri küçük yaşlarda atılır. Çocuklarda duygusal zekayı geliştirmek istiyorsanız ilk yapmanız gereken iş duygu farkındalığını arttırmak olacaktır. Çocuğun günlük yaşamda verdiği tepkileri hangi duygu ile verdiğini çocuğa söyleyerek işleme başlayabilirsiniz. Ağlayan çocuğa niye ağlıyorsun demek yerine bir şeye üzülmüşsün, seni üzen durum nedir gibi cümleler kurmak gerekir. Böylece çocuğun ağlama davranışını neden sergilediğini açıklamasına imkan vermiş olursunuz. Çocuk böylece duygusal açılımda bulunabilir. Onu anlayıp dinlediğinizi hisseder ve size güvenerek içini açar. Anlaşıldığını hissetmek 0-6 yaş çocuklar için büyük önem taşır. Çocuklara sınır koymayı onları anladıktan sonra yapmalısınız. Duygusal zeka gelişimi çocuğun bellek, dil, yaratıcılık ve değerlendirme becerilerini geliştirir. İlerleyen zamanlarda çocuğun okul yaşantısına ve akademik başarısına olumlu yönde katkı sunar. Çocuklara empati yapma becerisi kazandırmaya çalışın. Olay ve durumlar karşısında ani tepki vermenin sakıncalarını anlatın. Duyguları kontrol etmeyi öğretin. Kıskançlık, kin, öfke gibi olumsuz duyguların yaratacağı zararlı etkileri anlatın. 

3 total views, 1 views today